Hình đại diện của bharatinfoways
@bharatinfoways
Thành viên từ August, 2005
0 Đề xuất

bharatinfoways

Trực tuyến Ngoại tuyến
• Microsoft Certified Professional for Developing and Implementing Web Applications with Visual C# .NET and Visual Studio NET. • Experience working on Visual Studio .NET 2005 Beta with .NET Framework 2.0 Beta. • Excellent skills on Object Oriented Analysis and Design, UML, component development, class diagram and data modeling. • Expertise in Architecting, Designing and developing high performance n-tier windows and web applications in asp.net and c# .net languages based on .NET Framework 2.0. • Expertise on data-driven application using ADO .Net and ADO. • Expertise on database design. SQL Server 2000 database programming which includes triggers, stored procedures, and functions, now with SQL Server 2005. • Deploying and Managing web applications on Dedicated Servers. IIS, Event Logs and SQL Server administration. That includes creating and modifying web sites in IIS, creating and maintaining databases on SQL Server, Database Maintenance Plan, and Replication. • We have technology experience with AJAX, ATLAS, FLASH DEVELOPMENT/PROGRAMMING, and willing to look further with .NET, J2ME, J2EE.
$8 USD/giờ
16 đánh giá
5.3
  • 74%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 15%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự