Ảnh đại diện của bilalmaher053
@bilalmaher053
Cờ của Pakistan Gujranwala, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 05 năm 2015
3 Đề xuất

bilalmaher053

Trực tuyến Ngoại tuyến
Why you should hire me? o 100% client satisfaction guaranteed. o Provide help even after the project has been marked Completed. o Work 7 days a week and available online on CHAT 24x7 for any queries o Proper understanding of projects to ensure delivery within the time-frame. My Skills : o Web Scraping (Extraction of Data from Websites) o Data Entry (From Websites, to Websites, to Software etc) o MS Excel (Copy/Paste Data from PDF, Images, Website etc) o MS Word (Formatting, Renaming, Conversions, Graphs etc) o PDF (Conversions to/from MS Office, editing, splitting, forms etc) o Data Processing (Retrieve, Transform, or classify information ) o MS Access (Convert Data from Excel to Access or Access to Excel) o Graphic Designing (Remove Background of Image etc...) o Vectorization (Image convert into Vector Format .ai File etc...) Additional Skills: o HTML o CSS o Boot Strap o JavaScript o J Query o ASP(dot)NET o PHP o C# o MS SQL Server
$10 USD/giờ
121 đánh giá
5.6
 • 97%Các công việc hoàn thành
 • 94%Đúng ngân sách
 • 96%Đúng giờ
 • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PDF to MS Word

Nov 2015

I am expert in conversions to/from MS Word.

Data Entry, Excel

Mar 2014

I am a data entry operator. I am expert in Web scraping & search, Excel VBA etc.

Graphic Designer

Oct 2013

I am a graphic designer in Maher Printers Melamine Factory....

Vectorization, Graphic Designing, Photoshop

Mar 2013 - Feb 2014 (11 months)

I have skill of line work. I can convert low resolution vector image into high resolution with transparent background. I can remove the background of any image. I am expert in logo designing, Business Card Design, vector art, copy vector image etc...

Giáo dục

BS (Software Engineering)

2012 - 2016 (4 years)

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  90%
 • UK English 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự