Hình đại diện của billinhit
@billinhit
Làm thành viên từ 13 tháng 4, 2012
1 Đề xuất

billinhit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am a fullstack web, mobile and desktop developer. I have over 7 years of experience on software development. I am here to bring reliability and satisfaction to client. Live support up 2 months release ===Top Skills=== <> Font end: Angular, Vue, React, Html/css/Boostrap <> Backend: Nodejs, Express, Nest, Hapi <> Database: Sql, NoSql, MySql, Sqlite, Postgres, Mongodb, CouchDB <> Mobile: Ionic, Flutter, Qt mobile <> Desktop: Electron, C++/ Qt Framework, Mac, Window, Linux <> Web scraping: JSDom, Puppeteer, Selenium, Cheerio, X-ray <>Third API manipulation <> Tools: Git, Jira Please contact me for project done!
$15 USD/hr
18 nhận xét
4.4
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 86%Đúng ngân sách
  • 86%Đúng hạn
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Full-stack Experience

Feb 2014

Develop on full-stack project. Woking on Expressjs, Hapijs, mongodb, Elastic Search, Anguarjs

C/C++ Experience

Jan 2010 - Feb 2014 (4 years)

Over four years experiences in C/C++, PureMVC C++, networking, Strong on Qt library, libcurl library, BOOST library, JRTP library, STL, TL1 library and Android application. Platform: Windows, Linux, Mac OS.

Giáo dục

K

2005 - 2010 (5 years)

Bằng Cấp

TOEIC Degree (2011)

Android Application Development certification (2012)

Các xuất bản

Joy

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự