Hình đại diện của billinhit
@billinhit
Cờ của Vietnam Tian Giang, Vietnam
Làm thành viên từ 13 tháng 4, 2012
1 Đề xuất

billinhit

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am a fullstack web, mobile and desktop developer. I have over 7 years of experience on software development. Live support up 2 months release ===Top Skills=== <> Font end: Angular, Vue, Svelte, React, Html/css/Boostrap <> Backend: Nodejs, Express, Nest, Hapi <> Database: Sql, NoSql, MySql, Sqlite, Postgres, Mongodb, CouchDB <> Mobile: Ionic, Flutter, Qt mobile <> Desktop: Electron, C++/ Qt Framework, Mac, Window, Linux <> Web scraping: JSDom, Puppeteer, Selenium, Cheerio, X-ray <>Third API manipulation <> Tools: Git, Jira Please contact me for project done!
$8 USD/hr
28 nhận xét
5.4
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 87%Đúng ngân sách
  • 93%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Hydrid Mobile Experience on Ionic framework

Jan 2018

Develop application on Ionic Framework.

Electron Desktop Experience

Jan 2017

Develop Desktop application on Electron framework. Supported multi-platform: Mac, Win, Linux

Full-stack Experience

Feb 2014

Develop on full-stack project. Woking on Expressjs, Hapijs, mongodb, Elastic Search, Anguarjs

C/C++ Experience

Jan 2010 - Feb 2014 (4 years)

Over four years experiences in C/C++, PureMVC C++, networking, Strong on Qt library, libcurl library, BOOST library, JRTP library, STL, TL1 library and Android application. Platform: Windows, Linux, Mac OS.

Giáo dục

K

2005 - 2010 (5 years)

Bằng Cấp

TOEIC Degree (2011)

Android Application Development certification (2012)

Các xuất bản

Joy

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự