Ảnh đại diện của biprosaha1986
@biprosaha1986
Cờ của Bangladesh Chandpur, Bangladesh
Member since Ngày 26 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

biprosaha1986

Trực tuyến Ngoại tuyến
Welcome to my programming world, I am a student of computer science and engineering student.I am always responsible to my work.I have 3 years professional experience on the following area: ->Programming language:C,C++,Java,C# *I developed some professional projects including: =>Library Management System =>Hospital Management System =>Super Store Management System ->Assignment on Data Structure,Algorithm *I am very much interested to do any kind of assignment on any kind of Data structure and Algorithm. ->Website Design and Development * I have developed some websites including => => =>, =>, => =>, =>, => => => * I am a expert on the following area: =>Server Scripting:SQL,ADO,PHP,ASP =>Browser Scripting:Java Script,VBScript,Ajax. =>Additional:HTML,XML. =>CMS:Joomla,Oscommerce,Zen-cart,Wordpress. ->Data Entry * I have a good team to do the any kind of data entry. Our team have good reputation on Data entry in the local area. I am hard worker and first of all i want to provide the good work at low cost to my customer so that they can get satisfaction from main theme of my work is "Do it now.". Thanks.
$5 USD/giờ
6 đánh giá
2.6
  • 33%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự