Ảnh đại diện của bisaria
@bisaria
Cờ của India Noida, India
Member since Ngày 23 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

Chetan Sharma

Trực tuyến Ngoại tuyến
We would like to ensure you that we already have exp in Development of database driven websites such as Real Estate and property business website | Restaurant Billing application | Online job Board or Job Website Classified websites | Flash interactive Website | Rich Internet application | Social Networking and community portal | auction websites | CMS Development | Video chat | massaging application development | matrimonial website | Dating websites | Blogs | Travel booking | Custom Online Application development | Auction website| Video sharing we are also learning the face book application
$12 USD/giờ
30 đánh giá
5.5
  • 70%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 97%Đúng giờ
  • 24%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Chetan Sharma

Jan 2002 - Feb 2007 (5 years)

Having more 10+ yr experience in many IT company.

Giáo dục

PGDBA

2005 - 2006 (1 year)

B COM

2000 - 2003 (3 years)

Chứng chỉ

Photoshop (2002)

Brainbench

The online portal to provide the certification after conducting the exam with professional approach question bank

Các xuất bản

Brainbench

Brainbench

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự