Ảnh đại diện của Biswajitjena
@Biswajitjena
Member since Ngày 13 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

Biswajitjena

Trực tuyến Ngoại tuyến
Biswajit Jena Cell Phone: 09426350385 E-mail: “Experienced Java, VB ,ASP,COM,MTS,.NET developer, with strong RDBMS (TR-SQL) skills and familiarity with the full software development lifecycle. 5+ years of professional experience in software designing, analyzing requirements and implementing client server software solutions and web solutions. Technical Skills Hard ware platform Digital and HP PC, IBM PC Compatibles, PC XT/AT (INTEL PENTIUM) Operating systems UNIX (Solaris, HP-UX), Linux, Windows XP / 2000 Java (server-side) JDK1.4, Java Servlet, JSP, JDBC, Apache, Tomcat4.1, JavaMail, Web Logic8.1 Database Sybase, Microsoft SQL Server, TR-SQL, Stored Procs, Triggers, Indexes and SQL Optimisation, MySql2.5, Foxpro, ACT2000, Oracle9i Web technologies ASP, ASP.NET, HTML, DHTML, VBScript, JavaScript, CSS, VBScript, Macromedia Flash MMX, XML, SAX, DOM, XSL Software development UML, Design Patterns, OO, RAD, Testing, Rational Rose (SODA) Reporting Tools Crystal Report7-9, Data Report, Oracle Report6i Other Visual Basic, VBA, MTS, COM, DCOM, Installation process, Trouble shooting
$300 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự