Hình đại diện của Biswajitjena
@Biswajitjena
Làm thành viên từ 13 tháng 1, 2005
0 Đề xuất

Biswajitjena

Trực tuyến Ngoại tuyến
Biswajit Jena Cell Phone: 09426350385 E-mail: “Experienced Java, VB ,ASP,COM,MTS,.NET developer, with strong RDBMS (TR-SQL) skills and familiarity with the full software development lifecycle. 5+ years of professional experience in software designing, analyzing requirements and implementing client server software solutions and web solutions. Technical Skills Hard ware platform Digital and HP PC, IBM PC Compatibles, PC XT/AT (INTEL PENTIUM) Operating systems UNIX (Solaris, HP-UX), Linux, Windows XP / 2000 Java (server-side) JDK1.4, Java Servlet, JSP, JDBC, Apache, Tomcat4.1, JavaMail, Web Logic8.1 Database Sybase, Microsoft SQL Server, TR-SQL, Stored Procs, Triggers, Indexes and SQL Optimisation, MySql2.5, Foxpro, ACT2000, Oracle9i Web technologies ASP, ASP.NET, HTML, DHTML, VBScript, JavaScript, CSS, VBScript, Macromedia Flash MMX, XML, SAX, DOM, XSL Software development UML, Design Patterns, OO, RAD, Testing, Rational Rose (SODA) Reporting Tools Crystal Report7-9, Data Report, Oracle Report6i Other Visual Basic, VBA, MTS, COM, DCOM, Installation process, Trouble shooting
$300 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự