Ảnh đại diện của BitSimple
@BitSimple
Member since Ngày 01 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

BitSimple

Trực tuyến Ngoại tuyến
Bit-Simple Technologies Ltd. is a British owned software house operating in Anhui Province China. Our staff are both European ex-pats with years of experience in the European software industry and Chinese software engineers recruited from the local high technology companies and leading universities. We benefit from the low cost of operating in this region and are able to pass large savings on to our customers as a result.
$8 USD/giờ
1 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự