Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 6:56 CH
Đã tham gia vào tháng 9 17, 2007
0 Khuyến nghị

bjems07

@bjems07

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại
NIGER SULTANA ________________________________________ Objective: To build up my career as an efficient worker in the job market, where I can use my skills in a challenging and growth oriented environment. Relevant Course: § Computer Science: Programming language - C / Assembly language, Object Oriented Programming Language – C++/ Java, Data Structure, Algorithms, Artificial Intelligence, Computer Graphics, Operating System, Software Engineering, Compiler Design, Obj. Oriented System Analysis and Design, Theory of Computation, Introduction to Database, Advance Database. § Electrical and Electronics: DC Circuit, Electronic Device, Digital Logic Design, VLSI Design, Data Communication, Networking, Telecommunication. § Business Administration: Principles of Economics, Principles of Accounting, Management & Organization, Business Communication. Work Experience: 1. Presently working as a Application Developer in Nano Information Technology (55, Uttar Badda, Dhaka) in ASP.Net(C#) and SQL Server 2005 environment from 1st August,2007. Developing the Service Software of RahimAfroze Ltd. 2. Worked as a Jr. Developer in Natun Bangla Inc. (House-498, Road-9, Baridhara DOHS), in ASP.Net(C#) and SQL Server 2005 environment from 1st March,2007 to 30th July,2007. 3. Worked as a Trainee programmer in Alap Communication Ltd, to take a part to develop their Web Based Support Level software named “Foresight” ([login to view URL]) using MySQL and PHP, from February 22, 2006 to May 7, 2006. Relevant Skills: § Programming language C / C++/ Java/Assembly language/ PHP, ASP.Net(C#), Unix shell Programming. § XML, DTD, HTML, JSP, JSF § Database Programming- Oracle 9i & MS Access, SQL Server 2005, MySQL § Networking, Telecommunication. § Operating System- Windows 98, 2000, XP, Linux, Sun Solaris § Relevant Tools-Tech/ Methodology- Macromedia Dream waver, Microsoft Office tools, MS Visio, MS Project, § Organizing and Conducting Seminars, Multimedia Presentation and Report Writing, § Business Communications, Accounting, Management. Projects Done: § Graphical Game ( using C++) § Zip – Unzip Software ( using Java [j2se] ) § Online Quiz System ( using Java [JSF] ) § XML validation ( using Java [JSP] ) § Software Engineering’s Project on Online Student Registration System § Video Library Management System ( using MS Access and Visual Basic) § Departmental Store Management System ( using Oracle 9i and Visual Basic) § Compiler For C ( using bison [flex-2.5.4a-1] & yacc ) § Building a Small Boot Sector ( using Assembly language) § Sever Setup ( IIS server, DNS, NFS, SMTP, Telnet, SSH, FTP, Samba, Apache using Linux and Windows) § Thesis: Database Independent Layer Implementation ( using MySQL, MS Access, servlet in windows) Academic Qualification: § 2006, [login to view URL].(hons) in Computer Science, CGPA: 3.21(Out of 4) American International University – Bangladesh (AIUB). § 2001, H.S.C. (Science), First Division, BAF Shaheen College § 1999, S.S.C. (Science), First Division, BAF Shaheen College

Liên hệ bjems07 về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ bjems07 về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

vworker.png Foundation vWorker Member

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.