Hình đại diện của bk78
@bk78
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 05 năm 2014
1 Đề xuất

bk78

Trực tuyến Ngoại tuyến
Ensure Quality, on Time delivery, Dedication, Clients satisfaction resulting long term relationship I am a full-time freelancer working from my home, available round the clock for work and support. Responsive WordPress ,Custom WordPress ***** -WP-Plugin,Plugin customization, -Theme-forest theme customization, ***** -HTML/Html5, CSS/CSS3 ,PHP/PHP5 ***** -MySQL,Ajax , Jquery, **** -Thesis theme, Genesis Framework, Bootstrap,***** -Payment integration,***** -S2Member, Optimize press ***** -Mal-ware clean, Website Backup ***** -Website clone , Website Security ***** -Logo design, Flash Banner Design ***** -Website Support ***** -Mail-champ & others works **** We are a Team of Native Linguists who believe in providing high quality and impeccable services; so that our clients come back to us time and again. We deliver 100% Human Native translations only and provide 24/7 support to all our customers. We provide translation, Regards bk78
$15 USD/hr
17 nhận xét
3.4
  • 50%Công việc đã Hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng hạn
  • 9%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Web developer Front & backend

Mar 2010 - Feb 2017 (6 years)

Front & Backend Developer, Responsive Html, Wordpress,php,Mysql,Magento, JavaScripiting etc.

Giáo dục

Bachelor Of Technology (I.T)

2010 - 2017 (7 years)

Bằng Cấp

PHP/MYSQL (2010)

Punjab University

i am expert Php WordPress with other frame work

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự