Ảnh đại diện của bkonst
@bkonst
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

bkonst

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a freelance programmer with 4 years of PHP/MySQL experience. I'm the author of PHP-based html2ps/pdf script and PHP 'rapid-php' framework hosted on googlecode. My other skills include, but not limited to HTML/CSS, Javascript, Python, Perl and Java. Note that I'm not a designer, but I can code your design into HTML+CSS> At the moment I'm working mosly in area of building relatively complex and non-standard web-applications, PDF processing and generation. I have no history on getafreelancer (hopefully, I'll fix this soon); the cause of this is that for a long time I limited myself with only one freelance site. Only recently I've decided to extend my freelance practice and to register on several other sites, including this one.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự