Ảnh đại diện của Blackwhydah
@Blackwhydah
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 10 năm 2006
0 Đề xuất

Blackwhydah

Trực tuyến Ngoại tuyến
I hold numerous certificates including, but not limited to: time management, project management, English, marketing, proofreading, etc. I can research absolutely anything and will not stop until all available information has been obtained or the alloted time for research, as provided by the client, has been reached. I am dependable and reliable. I have excellent skills in art, writing, data entry, and proofreading. I am currently pursuing a higher degree in psychology, and have an excellent GPA.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
2.2
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự