Ảnh đại diện của blmadara
@blmadara
Thành viên từ February, 2004
0 Đề xuất

blmadara 

Expertise in Microsoft Visual Studio, Microsoft Foundation Classes (MFC), CC++, Structured Query Language (SQL), Open Database Connectivity (ODBC) and Delphi. Strong background in GUI development using dialogs, Multiple Document Interfaces (MDI), Single Document Interfaces (SDI), including working with grids, trees, datatables, and other 3rd party ActiveX controls. Some knowledge of COM/COM++, Java, and Visual Basic. Thorough understanding of Object Oriented Programming. Experienced in developing new programs from specifications as well as enhancing and maintaining existing software. Intuitive and intelligent with a desire to learn new skills and languages.
$20 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự