Ảnh đại diện của blogmum
@blogmum
Cờ của France Merleac, France
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

blogmum

Trực tuyến Ngoại tuyến
I blog on WordPress at I provide a quick and efficient service for WordPress users looking to customise their WP installs. Specialities: Theme design: I can design a WordPress theme to your speicfications, match an existing site or make tweaks for you to an existing theme so that it's perfect for you. Plugin writing: I can write a custom plugin for you, or make changes to existing plugins so that they work exactly as you need them too. I have lots of experience with wp-ecommerce so if you're looking to turn your WordPress blog into an ecommerce site, you've come to the right person. In addition, I read English, French, German and some Spanish & Italian, so if you're looking for a multi-lingual WordPress blog set up, I'm all yours.
$40 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của oke Wordpress theme $100.00 USD

  “If every supplier in GAF is as nice, efficient and professional as Blogmum, then the world would be a lovely place. I am glad that I chose her bid, a fantastic experience!!!”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự