Hình đại diện của blue2sea
@blue2sea
Cờ của China Shenyang, China
Làm thành viên từ Ngày 09 tháng 12 năm 2017
1 Đề xuất

blue2sea

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello. I'm a senior software developer with many good experiences. My skillful department is as follows. ► IoT (Raspberry Pi/Arduino development) MQTT Communication(C, Python), Video Streaming, Sensor Measurement, AES Encrypt/Decrypt, Servo Control, Apple HomeKit Integration, ... Refer IoT_Pro in bitbucket ► Web Backend/Frontend Xibo CMS, React Scratch GUI, Amazon MTurk Hit Interface, Convert Web App to Desktop App using Electron, ... Refer PHP__Pro, JS_Pro in bitbucket ► Mathematics, Statistics/Analysis, Neural Network, Machine Learning Decision Tree, Regression, K-means, LASSO, PCA, Visualization(seaborn, ggplot), BIGML prediction ... Refer DataScience_Pro in bitbucket ► Skillful language Python, C++, PHP, JavaScript, R, Matlab Each client and each project is very important for me. I always give good quality result to clients. If you really want good work of above skills then go ahead and hire me. Best Regards.
$40 USD/Giờ
các đánh giá về 6
4.0
 • 83%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 72%Đúng hạn
 • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Chứng nhận

 • US English Level 1
  77%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự