Ảnh đại diện của bondgirl1
@bondgirl1
Cờ của United States Trophy Club, United States
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 05 năm 2008
0 Đề xuất

bondgirl1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I offer my services to individuals and companies that know what they want and want to see positive results in a timely manner. I will not hesitate to present my opinion about structure and content, but will also happily take direction from a leader.
$35 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự