Ảnh đại diện của bongoneshian
@bongoneshian
Làm thành viên từ Ngày 08 tháng 02 năm 2008
0 Đề xuất

bongoneshian

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hi, I am Mahamud Hussain Noman. I am an honest & friendly PHP, CSS, HTML, Wordpress, Zend, AJAX, Kendo and jQuery expert with 10+ years experience. I have developed and maintained a Content Management System (CMS) with Zend Framework for 8+ years. I can - - Fix any jQuery, Kendo, Wordpress & Zend issues, bugs and errors. - Fix wordpress theme, widget and plugin issues - Develop Wordpress plugins - Build complete Wordpress websites - Build Wordpress forms - Customize wordpress themes - I also work with Ebook file format conversion. For Zend -- - Develop Zend framework module from core level. - Build complete Zend based websites from core level. - Build Zend forms by ini files - Build routing system from XML file. - Zend ACL integration for role management and privilege system. - Customize Zend based website I work with 100% dedication and always provide top quality service to all my clients.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software architect and analyst

Feb 2008 - Mar 2016 (8 years)

I worked with custom zend Framework made CMS for 8+ years.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự