Hình đại diện của brightstar01
@brightstar01
Cờ của Bangladesh Rajshahi, Bangladesh
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 02 năm 2014
1 Đề xuất

brightstar01

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a creative & an outstanding exquisite logo designer & hard working, energetic when I take a project or win a contest then try to deliver always successfully. Many buyers have appreciated my exquisite works or logo concept & contact many freelance buyers to get a better design. I am always ready to help buyers any logo design sincerely. I have been working as a graphic designer for more than five years. I am an expert in the following: - Logo Design - Business Cards - Corporate Logo/Identity - Typography - Icon Design
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 18
3.3
  • 70%Công việc đã Hoàn thành
  • 92%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng hạn
  • 16%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

book

Feb 2014 - Feb 2014 (1 month)

very nice

Giáo dục

Diploma in medical technology

2012 - 2013 (1 year)

BSc,engineering

2011 - 2014 (3 years)

BSc

2012 - 2014 (2 years)

Bằng Cấp

S S C (2009)

4.83

Các xuất bản

professor

very nice

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự