Ảnh đại diện của brownsofts
@brownsofts
Cờ của India Kanyakumari Dist, Tn State, India
Member since Ngày 10 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

brownsofts

Trực tuyến Ngoại tuyến
Captcha Entry Work (Daily 2,00,000 entries) Data Entry (online as well as offline) Data Research/Analysis Data Entry in Shopping Cart My spacedigg?, Account Creation YouTube, (1000 daily) Hi5,(3000 daily) Yahoo (10000 daily) G-mail (10000 daily) Pdf to Word conversion Word to Pdf conversion Tiff to Word conversion Image to Word conversion Web Research & Mailing Lists Power point Presentation MS Word/Excel template Email support for customers. Profile link Thanks Brownsofts We have the following bots avilable with remote captcha support Myspace Messenger Myspace Commets sender Myspace Friends adder Myspace Accounts creator Tagged Messenger Tagged Commets sender Tagged Friends adder Tagged Accounts creator Hi5 Messenger Hi5 Commets sender Hi5 Friends adder Hi5 Accounts creator Myyearbook Messenger Myyearbook Commets sender Myyearbook Friends adder Myyearbook Accounts creator Blackplanet Messenger Blackplanet Commets sender Blackplanet Friends adder Blackplanet Accounts creaton We are also providing freelance Remote captcha support for this bots, Our freelance service cost is $10 per 500 (0.02 cents per captcha) $75 per 5,000 (0.015 cents per captcha) $120 per 10,000 (0.012 cents per captcha) $500 per 50,000 (0.01 cents per captcha) $900 per 1,00,000 (0.009 cents per captcha) $4000 per 5,00,000 (0.008 cents per captcha) You can get credits from here You can get a single free bot for a 100k credit purchase You can get all bots for an entire network if you purchase 500k credits where the total cost of the bot is $500 Thanks
$30 USD/giờ
16 đánh giá
4.6
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 40%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

BE

2003 - 2007 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự