Ảnh đại diện của brunobuck
@brunobuck
Cờ của Brazil Curitiba, Brazil
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 09 năm 2012
0 Đề xuất

brunobuck

Trực tuyến Ngoại tuyến
I develop WordPress websites since 2007. Have experience recovering websites from the Internet Archive website, re-building a website damaged by virus or losted. I also install WP themes and populate it with content. Another recurrent task is to convert a regular website to WordPress, so it's possible to edit content by using the WP dashboard. Trabalho com o desenvolvimento de websites em WordPress desde 2007. Tenho experiência em recuperar websites utilizando o website Internet Archive, re-criando um website danificado por vírus ou cujos arquivos foram perdidos. Realizo a instalação de temas WP e a inserção de conteúdos. Outro trabalho recorrente é a criação de um website em WP que se pareça exatamente com o site atual do cliente, possibilitando a edição de conteúdos através do painel de controle.
$16 USD/giờ
96 đánh giá
6.0
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 95%Đúng giờ
  • 12%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

CEO

Jan 2007

I own a company that provides maintenance and custom template development for Wordpress sites, including hosting, since 2007. Responsabilities: Webhost management Template development using PHP, HTML and CSS

Giáo dục

High School

1999 - 2003 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự