Ảnh đại diện của bsdplus
@bsdplus
Cờ của China Changzhou, China
Member since Ngày 04 tháng 02 năm 2009
0 Đề xuất

bsdplus

Trực tuyến Ngoại tuyến
Being a sysadmin in multi-national corporate IT environment for 10+ years now, I'm starting my freelancer career. Good at operating System administration, troubleshooting and performance tuning. Other skills include TCP/IP networking, web hosting, Wordpress/Drupal CMS, Apache/Nginx/MySQL etc.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự