Ảnh đại diện của bskapoor
@bskapoor
Cờ của India Sonepat, India
Member since Ngày 14 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

bskapoor

Trực tuyến Ngoại tuyến
Work Experience ·Working as Project Manager(.Net) at Oathsys web Solutions From July 2009 to till date. Company: Oathsys Web solutions is a technology driven software development group having clients like M.R.F, Idea, Perfect Associates(U.K) etc. located at 35km away from Capital city of India(). Responsibilities: Web-based application development using ASP.NET,C#, JavaScript,Jquery,Ajax, Crystal Reports, , XML,MS SQL Server 2005/2008,MVC Model(MVC 1/2/3 with Razor). PROFESSIONAL & EDUCATIONAL QUALIFICATION Qualification Board/University Year of passing %age MCA DCSA, MDU, Rohtak. 2007 68.5 (Comp.Sc.) Kurukshetra University. 2004 60 SSC C.B.S.E 2001 64.4 HSC C.B.S.E 1999 69.6
$14 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự