Ảnh đại diện của bssvirtualsoft
@bssvirtualsoft
Cờ của India Kolkata, India
Thành viên từ February, 2006
2 Đề xuất

Somnath Deoghriya

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have more than 9 years of PHP experience. I have worked in various PHP platforms and open source projects like WordPress, Drupal, Joomla. I have worked with various third party API's like Amazon, Paypal, Ebay, Facebook, Twitter etc. I am looking to work for serious service providers.
$15 USD/giờ
60 đánh giá
5.3
  • 91%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior Application Developer

Mar 2008 - Mar 2014 (6 years)

Worked as Senior Application Programmer in the company. Mainly responsible for Project Development, Project Requirement Gathering, Project estimation, Team management and Client Communication. Worked on various open sources like Drupal, Wordpress, Joomla, OScommerce, Magento, Moodle etc and custom php projects in CakePhp framework.

Application Developer

Feb 2005 - Feb 2008 (3 years)

Worked as PHP Developer in Indusnet Technologies. It was the first company which I joined as an Application developer. Where I worked in various projects for a UK based company as dedicated resource for the company. Used open sources like Joomla, Oscommerce and did Custom PHP projects for the same company. Used various API's like Paypal, Amazon, Froogle etc.

Giáo dục

Bsc Hons (Physics)

1997 - 2000 (3 years)

Chứng chỉ

Doeacc B Level (2004)

Department Of Electronics Government Of India

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự