Ảnh đại diện của btl1
@btl1
Cờ của Canada Oakville, Canada
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

btl1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hey everyone, I used to work at Google and finished my contract with them this past January. I decided not to extend it as it was my idea to start my own business. My job at google was working as an Account Strategist on the Google AdWords team. It was a great experience. Now I am learning more than ever in my own business environment. I offer web analytics management services, PPC services, Copy Writing, Newsletter campaign management and affiliate project setup and management.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự