Hình đại diện của buddiesden1
@buddiesden1
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ Ngày 10 tháng 01 năm 2012
1 Đề xuất

buddiesden1

Trực tuyến Ngoại tuyến
Welcome to Buddiesden1..!!! Check our full profile/portfolio for your reference. Achievements: Following are the achievement when v worker site has been acquired by,Freelancer.com. On V worker, we were: for Mobile Apps [iOS, Android, Windows and Blackberry Apps development], for Web Programming, for PHP, for Javascript, for Other(Web programming), for Objective C and more Areas Of Expertise:Programming Languages, Frameworks, DBMS/RDBNS - ASP / C# (for .NET 1.0 and .NET 2.0 web/desktop applications & 3.5), C / C++ / Visual C++ (MFC, Microsoft Foundation Classes, ATL, Active Template Library), Java, Perl, PHP / PHP5, Python,Visual Basic /Visual FoxPro, .Net Java Frameworks & Technologies, Enterprise JavaBeans (EJB), Hibernate, J2EE / Java EE, JMS, JSF, JSP / Servlet, JW SDK, Spring, Struts, Swing, SWT, WebWork, Xwork Databases,IBM DB2, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL/SQL, Oracle, Fire-Bird, SQL
$5 USD/hr
5 nhận xét
4.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 39%Đúng ngân sách
  • 66%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự