Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$40 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
rajshahi, bangladesh
$40 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 2:52 CH
Đã tham gia vào tháng 12 6, 2023
0 Khuyến nghị

Shakib Khan K.

@bulbul2072147

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$40 USD / giờ
Cờ của BANGLADESH
rajshahi, bangladesh
$40 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

I AM VIDEO EDITOR

In the dynamic realm of video editing, I specialize in weaving narratives and visual experiences that captivate audiences. With a keen eye for detail and a commitment to storytelling, I bring raw footage to life through seamless transitions, striking visuals, and impactful sound design. My expertise lies not just in technical proficiency but in understanding the emotional resonance of each frame. Whether it's a heartwarming family video, a corporate showcase, or an engaging social media snippet, I approach every project with a dedication to excellence. Navigating the latest editing tools and technologies, I merge technical prowess with a creative flair to deliver videos that leave a lasting impression. From concept to final cut, I pride myself on translating ideas into visual masterpieces, ensuring that every frame serves a purpose in the larger narrative. Join me on this visual journey, where storytelling meets technical finesse, and each frame contributes to a tapestry of emotions and engagement. As a video editor, I am not just a technician; I am a storyteller, a creator, and a curator of moments that resonate with audiences worldwide.

Liên hệ Shakib Khan K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11529198
11529194
11529198
11529194

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Shakib Khan K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.