Hình đại diện của bulgar
@bulgar
Cờ của Bulgaria
Blagoevgrad, Bulgaria
Thành viên từ October, 2008
0 Đề xuất

bulgar

Trực tuyến Ngoại tuyến
- M.S.E.E. with 24 years industry experience. - Telecommucations,Automation industry,RF Transmitters and Receivers, and others. Services provided : - Hardware analog , digital and RF Systems (nRF51822,CC2540/41 based) - Embedded Systems based Microchip (PIC), Atmel (AVR,ARM(SAMD20/21,SAMR21 ) ST(STM32) and TI (MSP430) MCPUs and peripheries. - Software Design in C/C++ (CCS Compiler,microC, IAR EWAVR IAR MSP430,AVR Studio 7,Keil ARM) - Microsoft Visual Studio 2015(C# compiler) and Xcode(iPhohe App) for small projects. - Schematic and PCB design using Altium Designer , Proteus 7 ,Proteus 8. - Documentation: Specifications, Test Procedures, Hardware & Software Verification and Validation, - Prototyping. - Test Fixtures to test and program boards.
$25 USD/giờ
10 đánh giá
5.7
  • 68%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 29%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự