Ảnh đại diện của buscarydigitar
@buscarydigitar
Cờ của Bolivia Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
Member since Ngày 24 tháng 06 năm 2007
0 Đề xuất

buscarydigitar

Trực tuyến Ngoại tuyến
This team has a lot of experience on data processing (entry). We begin making forms typing for local governmental departments and then begin to grow making books digitalization and audio typing. In the last two years we have add to our team bilingual personal so we can get in the competitive industrialized world market. Right now we are capable to handle from very small (and very quick) works to huge projects.
$2 USD/giờ
4 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự