Ảnh đại diện của byteblocks
@byteblocks
Member since Ngày 30 tháng 03 năm 2009
0 Đề xuất

byteblocks

Trực tuyến Ngoại tuyến
George Bernard Shaw summed up in his saying what we do at Byteblocks. We are always striving to find the next best solution to solve problems by sharingand exchanging ideas. This site is aimed at helping community by sharing our knowledge with all. Some times we write about topics that originate from our day to day work. And some times we write about topics that are suggested by community members. If you have some problem that you would like to discuss and exchange ideas with us, we will be happy to find time. Just drop us a line and we can exchange ideas and of course we do not mind sharing apples.
$25 USD/giờ
4 đánh giá
3.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự