Ảnh đại diện của carbonsoft
@carbonsoft
Làm thành viên từ Ngày 01 tháng 03 năm 2015
2 Đề xuất

carbonsoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am passionate software developer with over 12-year experience working with various technologies. Building interactive and commercially successful apps. I am interested to work with individuals and companies who has innovative and interactive app ideas and design. I have gained an in-depth understanding of the hybrid technology.
$25 USD/giờ
7 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Work Experience

Aug 2011

I am passionate software developer with over 3-year experience working with various technologies. Building interactive and commercially successful apps. I am interested to work with individuals and companies who has innovative and interactive app ideas and design. I have gained an in-depth understanding of the hybrid technology. My core competency lies in complete end-end management of a new iPhone Application development project, and I am seeking opportunities to build iPhone Apps from the ground up for you.

Giáo dục

Bsc. Communication and Information Technology

2006 - 2011 (5 years)

Các xuất bản

Apps on App store

Some Applications live on App Store

Apps on App Store

Some Applications live on App Store

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự