Hình đại diện của carlosgirano
@carlosgirano
Cờ của Peru Cercado De Lima, Peru
Làm thành viên từ 9 tháng 8, 2018
0 Đề xuất

carlosgirano

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have great expertise in pdf editing, font change, color change, watermark adding/removal, header footer adding or removing, logo placing, changing the size of the document on pdf. Providing top quality work in short time in Adobe Acrobat DC Pro, Adobe LiveCycle Designer (PDF Fillable Forms), Designer Adobe Experience Manager, Kofax Power PDF Advanced (Nuance), Foxit PhantomPDF, Infix PDF Editor, ABBYY FineReader, Adobe InDesign, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Power Point, Excel, Word, Visio, Edraw Max, Bizagi, Quark Xpress. Here are some of the services I offer: - PDF Creation and editing - PDF to Word, Excel, CSV, PowerPoint - JPEG, BMP, PNG to Word, Excel, PowerPoint - Fillable PDF Form - Data Entry - Data Procesing - Web Scraping - Password Protection - Unlock PDF - Merge PDFs - PSD to PDF conversion - Email Handling - Email extractor - PST recovery - XML to Excel For interview you can contact with me via E- mail
$15 USD/hr
0 nhận xét
1.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Especialista en Gestión por Procesos

Dec 2015 - Jul 2018 (2 years)

- Proyectos de mejora y/o rediseño de procesos y procedimientos - Proyectos de automatización de procesos - Elaboración Manual de Procesos y Procedimientos y mapeo de procesos - Implementación del Sistema de Control Interno - Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (Norma ISO 9001:2015) - Gestionar los Riesgos de los Activos Críticos Nacionales - Atender solicitudes de Acceso a la Información Pública - Actualizar el Portal Web

Especialista en Telecomunicaciones

Nov 2003 - Nov 2015 (12 years)

- Mapeo, análisis y mejora de procesos - Capacitación sobre mejora de procesos y procedimientos - Permisos de internamiento de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones. - Atención de de permisos de internamiento de equipos de telecomunicaciones - Charlas, capacitaciones y exposiciones sobre mercancías restringidas de equipos de telecomunicaciones y Permisos de Internamiento, y consultas técnicas - Actualizar el Portal Web

Giáo dục

Ingeniero Industrial

1986 - 1993 (7 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự