Ảnh đại diện của carumble
@carumble
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 08 năm 2007
0 Đề xuất

carumble

Trực tuyến Ngoại tuyến
This adventure is a full-time (third) career for me. Interests (and writing experiences) include: environmental issues; art; education; family, child, and senior issues; sports, exercise, and health; pets and wild animals; curriculum writing and presentation; real estate; gardening; vacation and leisure; research/writing in general. Employment experiences include: writing, editing, formatting for web and print media (newspaper, brochure, flyer, newsletter, announcement, handbook, etc); adult ed. training; curriculum research, writing, and presentation; teaching and supervision; photography/videography; project management; general office and banking.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của joshyblue Posting on a Baby Forum #2 $50.00 USD

  “Very Good Work! She was very understanding about the problems I had with my web host and the forum being hacked into.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự