Ảnh đại diện của Carvensoft
@Carvensoft
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 26 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

Carvensoft

Trực tuyến Ngoại tuyến
Comcode Corp believes in being the Master of All Traits. Therefore we have separate teams of talented minds dedicated solely in the tasks assigned to them. The IT professionals expertly toy around with web technologies like PHP, CakePHP, Drupal, Joomla, OSCommerce, Wordpress, Zen Cart, AJAX Apache, JavaScript, CSS, HTML/XHTML, XML, jquery, CSS. The designing team mix and match their imaginations in Adobe Flex 3 Builder, Dreamweaver Mx, Microsoft Expression Web 3, Adobe Flash 8 Professional, Flash CS4, Action Script 2.0, 3.0, Adobe Photoshop CS3, Adobe ImageReady CS3. The constant support is provided by the Internet marketing team retrieving the updated market trends using Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Social Media Marketing (SMM), Pay Per Click (PPC, Adwords, AdCenter), Ad Sense. And the web analytics team makes the deliberate use of Google Analytics, Omniture, CoreMetri to leave no stone unturned!
$3 USD/giờ
2 đánh giá
2.2
  • 40%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự