Hình đại diện của cashMAR
@cashMAR
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

cashMAR

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am programmer with over that 6 years experience and solid mathematician background. Areas of expertise : - Liferay platform development 4.x-6.x : portlets ( Spring MVC, Struts 1/2, generic), themes, hooks, EXT-environment, Liferay Domain model knowledge, Liferay Security, templates, Liferay components and many more - Enterprise Integration : JMS Implementations ( ActiveMQ, RabbitMQ, HornetQ, Jboss Messaging), Enterprise Integration patterns ( Enterprise integration based on standard from EIP book,Camel), Spring Integration - Jboss Stack 4.x-5.x : Jboss Jgroups, Hibernate, Jboss clustering, Jboss EJB extensions, JBoss JMX, JBoss microkernel using/extending, Jboss services - Test Driven Development (TDD) : JUnit, TestNG, EasyMock, Mochito, Selenium UI testing, Selenium Grid - Java EE 6 : EJB 3, JPA, RESTful web services (JAX-RS, Jersey, Restlet, Spring Rest template, RestEASY), WS-* web services (Metro stack, Jboss WS, JAX-WS) , JSF 2.0 - Spring platform development : Spring core, Spring Integration, Spring MVC, Spring Security , Spring ORM and Data access templates, Spring Test Context - Cloud computing : Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SQS, Amazon SimpleDB, Amazon Elastic Map&Reduce - Hadoop as map&reduce framework : Hadoop common, Pig, Hive, HDFS,using Amazon S3 as filesystem, Mahout, Avro, - NoSQL database development : CouchDB, MongoDB, Node.js - Computer Vision : extending and using OpenCV
$25 USD/hr
3 nhận xét
6.5
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự