Hình đại diện của cejenah
@cejenah
Cờ của India Chandigarh, India
Làm thành viên từ Ngày 16 tháng 10 năm 2017
0 Đề xuất

cejenah

Trực tuyến Ngoại tuyến
Masters in Computer Science Engineering with 5+ years of experience as a Full Stack Developer. Possess strong Communication skills and hold my expertise in developing Backend with Java, Spring, Spring MVC, Spring Security, Hibernate, JWT, OAUTH, REST, SAML, MySQL, MongoDB, MSSQL, Firebase, PostgreSQL, Android Application development, OpenCV, Tomcat, Apache, Agile, Scrum. Demonstrated skills in Angularjs, Angular 2/4/5, Bootstrap 3/4, HTML, HTML5 and many more Front as well as Backend technologies. • 5 years of IT that involves extensive development work in Java [Java 5/ Java 6/Java 7/Java 8] , J2EE. • Well versed with SDLC and Project activities involving team handling, SCRUM, Resource allocation, team building, project deliveries etc. • Good Experience in Web Technologies like Spring, Hibernate, Freemarker, JSF, Servlets, JDBC, XML, Web Services. • Expertise in working on UI and front-end frameworks like JQuery, CSS, HTML5, Bootstrap etc.
$20 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của RobertOlsen HTML 5 Banner creation $5.00 USD

  “a nice person to work with. highly reccomended”

Trải nghiệm

Senior Software Engineer

Sep 2010

Fullstack Java developer

Software Engineer

Aug 2007 - Sep 2010 (3 years)

Experience in Java, Spring, Hibernate, Oracle database, MySQL, PL/SQL, Angularjs , Anglar 2/4 and total End to End application development.

Giáo dục

Bachelors in Computer Science Engineering

2003 - 2007 (4 years)

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự