Hình đại diện của certaintydesigns
@certaintydesigns
Thành viên từ September, 2006
0 Đề xuất

certaintydesigns

Trực tuyến Ngoại tuyến
We strive to provide your company, large or small, with web and print services that are up to date with todays industry standards at an affordable price. We believe that no matter what the size of your business you should have a website that meets up to your expectations. In our opinion this goes hand and hand with giving you a realiable service that will have a project done when it's supposed to be so you won't miss your deadline. Certainty Designs, a sure thing in an unsure world.
$25 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự