Ảnh đại diện của cgfreelancer
@cgfreelancer
Cờ của Uruguay Montevideo, Uruguay
Member since Ngày 05 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

cgfreelancer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello/Hola/Oi! I am a Native Spanish speaker. I currently work as a UI/UX Designer for an international software development company in Montevideo, Uruguay. Given my language skills, I am also a freelance translator of English/Spanish, Spanish/English, Portuguese/Spanish and Spanish/Portuguese, with SEO and Web Marketing knowledge. Soy de habla hispana de nacimiento. Actualmente trabajo como diseadora UI/UX en una empresa internacional de desarrollo de software en Montevideo, Uruguay. Dadas mis habilidades con los idiomas, también soy traductora freelance de Inglés/Español, Español/Inglés, Portugués/Español y Español/Portugués con conomiemientos en SEO y Marketing en Internet. Falo Espanhol de nascena. Atualmente trabalho como UI/UX Designer em uma empresa internacional de desenvolvimento de software. Dadas as minhas habilidades com as línguas, também sou tradutora freelance de Inglês/Espanhol, Espanhol/Inglês, Português/Espanhol e Espanhol/Português com conhecimentos em SEO e Marketing na Internet. Thanks for visiting my profile/Gracias por visitar mi perfil/Obrigada por visitar o meu perfil
34 đánh giá
5.5
 • 88%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • Spanish - English Translation
  100%
 • US English Level 1
  100%
 • UK English 1
  78%
 • HTML5 Basics 1
  75%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự