Profile image of chandradeep
@chandradeep
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

chandradeep

Online Offline
More than 7 years of experience in the field of Information Technology Expertise in designing, implementing and deploying multi-tier distributed web systems using ASP.NET,VB.NET,C#, VB, HTML, JavaScript Expertise in ASP.NET, C#, MSSQL, JQuery Excellent analysis, troubleshooting, team leading, mentoring, client-interaction, communication and presentation skills My skills and experience in web-development: - Experience designing, developing, and deploying ASP.NET 2.0 or higher using C# and VB.Net. Using web technologies: HTML, JavaScript, jQuery, DHTML, AJAX, XSLT, XML, Web Services. - Experience in developing intranet, portal, E Commerce website,Education & Online Teaching, Real Estate, classified website, Inventory Management, - Experience in Shopping Carts, Payment Gateway Integration - Experience in business applications using ASP.NET version 2.0, 3.5 or 4 - Experience with developing class libraries and API's - Experience with creating web services based on Windows Communication Framework (WCF) .NET Framework - Experience with T-SQL, Stored Procedures, Triggers, Functions in MS SQL 2005 or newer. - Strong Server Side Development Skills - Experience with Object Oriented Design and Development, N-Tier architecture, LINQ
1 Nhận xét
1.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

DOTNET DEVELOPER

Jan 2004 - Feb 2012 (8 years)

- Experience designing, developing, and deploying 2.0 or higher using C# and VB.Net. Using web technologies: HTML, JavaScript, jQuery, DHTML, AJAX, XSLT, XML, Web Services. - Experience in developing intranet, portal, E Commerce website,Education & Online Teaching, Real Estate, classified website, Inventory Management, - Experience in Shopping Carts, Payment Gateway Integration - Experience in business applications using version 2.0, 3.5 or 4 - Experience with developing class lib

Giáo dục

B.E

2000 - 2004 (4 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự