Hình đại diện của Charlie
@Charlie
Làm thành viên từ 3 tháng 3, 2004
1 Đề xuất

Charlie

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Engineer Education: BS Electrical Engineering, San Diego State University 1994 Programming Languages/Experience: ANSI C/C++ ANSI SQL BASIC, Visual Basic, Visual Basic .NET Java, C# Perl Microsoft Windows Programming Experience: Win 32 API (single, multithreaded, multiprocessor applications) Microsoft Foundation Classes (MFC, MFC32) ActiveX controls and components (COM, COM+, DCOM) Windows NT Services Windows DDK (WDM specification) Embedded Programming Experience: Assembly Languages: 8051, 80196, 8086, ARM7 Real Time Operating Systems: ThreadX, uC, Windows CE Application Environments / Database Systems Experience: Microsoft FoxPro 2.6 & Microsoft Visual FoxPro 3.0 - 6.0 for Windows Microsoft Access 3.0, 4.0, 2000, 2002 Microsoft Visual Basic version 3.0 - 6.0 for Windows Microsoft SQL Server 6.0 - 7.0 Microsoft Visual C++ 1.0 - 6.0 for Windows Microsoft Visual Studio .NET (C# & VB .NET) Oracle 8 Server JBuilder 3-5 for Windows Matlab 6.x Operating Systems Experience: DOS 3.3 - 7.x Novell Netware 3.x - 4.x Windows 95/98/Me/XP Windows NT & XP Server Linux (PowerPC & 80x86 versions) Macintosh OS 6.x - 9.2.2 & OS X Internet: HTML CGI programs Java Script 1.0 – 1.3 Active Server Pages version 3.0, VB Script Java JDK 1.0 – 1.4 (JSP, Servlets, JDBC, Swing and Applets)
$65 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự