Hình đại diện của charulshukla
@charulshukla
Cờ của India Mumbai, India
Làm thành viên từ 7 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

charulshukla

Trực tuyến Ngoại tuyến
Libra Solutions The company has the experience of 12 man years of providing software solutions to a variety of clients overseas and local LANGUAGES C, C++, C#, Java, VC++ 6.0, VB 6.0, .Net, XML, HTML TOOLS Visual Studio 6.0, Borland Builder 5.0, Power Builder 5.0, .Net 1.1, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Premier, Macromedia Coldfusion, Eclipse, WSAD SKILL SET AVAILABLE Desktop: C++, Windows 32 API(SDK)/MFC 5.0/ATL, Java, Windows Shell Interfaces, Microsoft Office Interfaces, DirectX based Applications and COM and ActiveX Controls, Imaging Technologies Educational Software: CBTs, WBTs, Test Engines, Simulations Authoring Tools Multimedia: Karaoke Players, Video Conferencing Software, Pronunciation/Accent/Diction Improver Software (for Call Centres) Enterprise : EJB, .Net, Microsoft Exchange, IIS, Web Sphere, Web Logic Networking: TAPI, MAPI, Peer-To-Peer, DCOM Wireless Applications: J2ME, WAP, Brew, Pocket PC, Windows CE, Palm Game Development for Mobiles Phones: Brew, J2ME Web Technologies: JSP, Servlets, Struts, ASP, ASP.NET, Windows Media Technology ( Windows Encoder SDK ), ISAPI, Instant Messaging, Collaborative Tools OPERATING SYSTEMS Windows 95 and NT series, AIX DATABASES Sybase SQL Anywhere 5.0, SQL Server, Oracle Some of the organizations/companies we have provided solutions to IIT Delhi (IC Engine Unit, Center for Energy Studies) McGraw Hills (U.S.A) Bharti (Touchtel) Hewlett Packard (India)
$15 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự