Ảnh đại diện của Chatagent
@Chatagent
Member since Ngày 01 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

Chatagent

Trực tuyến Ngoại tuyến
We come up with ideas that are creative and innovative. Ideas that are practicle & deployable. IDEAS THAT REALLY WORK! Our vision is to be known worldwide as a provider of web solutions for our innovative approach, creative thinking, quality solutions and unmatched customer service.
$7 USD/giờ
2 đánh giá
2.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự