Ảnh đại diện của chauey
@chauey
Cờ của Vietnam Houston, Vietnam
Làm thành viên từ Ngày 23 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

chauey

Trực tuyến Ngoại tuyến
AngularJS, .NET/C#, Web/HTML5/CSS3/JQuery, Hybrid-Mobile/Ionic Framework, etc. • Front-End/Web: o AngularJS, HTML5/CSS3/JQuery, SPA, (Twitter) Bootstrap, LESS, SASS, Telerik Kendo, WijMo, HighCharts, BreezeJS, Toastr, ASP.NET, MVC/MVVM/MV*, Silverlight, TypeScript, KnockoutJS • Mobile: o Hybrid/Cordova/PhoneGap/Telerik AppBuilder (Android, iOS), Ionic Framework, Windows Phone, ngCordova, Visual Studio Tools for Apache Cordova • Desktop/Rich Internet Applications: o WPF/XAML/Silverlight, WinForms, Telerik • Web/Cloud Services/Servers: o REST (JSON/XML), WEB API, WCF, Azure, IIS, Node.js • Data-Access/ORM/Database: o Entity Framework, LINQ, OData, SQL Server, Mongo/NoSQL, Tuning Advisor • Platform/Languages/IDE/Tools: o .NET/C#, Visual Studio, T4, Nuget, npm, bower, gulp, grunt, yeoman, jslint • Unit Test/Test Automation: o NUnit, MS Test, Jasmine, Karma, Selenium, Telerik Test Studio • Continuous Integration/Version Control: o TeamCity, SVN, git, TFS
0 đánh giá
0.0
 • N/ACác công việc hoàn thành
 • N/AĐúng ngân sách
 • N/AĐúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  100%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự