Ảnh đại diện của chawalit
@chawalit
Cờ của Thailand Bangkok, Thailand
Member since Ngày 28 tháng 10 năm 2004
0 Đề xuất

Pinacono

Trực tuyến Ngoại tuyến
- More than 12 years software development experiences in wide application area with the world-class international CMMI-Level 5 software firm. - The developer of Drupal's taxonomy_list module. More than 5 community wetsites development with Drupal and CakePHP. Programming Languages: - C/C++ (Linux g++), - PHP and Frameworks (CakePHP, Code Igniter, Laravel) - Modern JavaScript framework like EmberJS, - jQuery - node.js Technology and Platform Expertise: - TCP/IP Networking and security, Linux Firewall - Linux-based Server, Apache, MySQL, - Web technologies - RESTful web services Methodology and Process: - UML, - Software Architecture, - Software Development Lifecycle, - CMMI, and Software Quality. - Agile Development Together with more 15 developers, as a team, we are ready to deliver the high quality work products within the committed time. (more developers can be added to the team, if required).
$20 USD/giờ
1 đánh giá
4.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự