Ảnh đại diện của chazownweb
@chazownweb
Thành viên từ April, 2007
0 Đề xuất

chazownweb

Trực tuyến Ngoại tuyến
Chazown Web is a web consultant company that integrates business opportunities with web designs and solutions. We are located in the beautiful city of Shoreline, Washington - USA. Our passion, vision, and mission is to transform our clients web visions / strategies into productive results. We are experts in many areas of website development including web applications, graphic and multimedia, web marketing, and web marketing.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự