Ảnh đại diện của cher1nly
@cher1nly
Member since Ngày 28 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

cher1nly

Trực tuyến Ngoại tuyến
Cheryl Holder Sanchez Rockford IL. 61108 Objective To find work I can do at home that will utilize my abilities and talent. Education Some college………nursing assistant certification…………food management certification…………Office skills certification Relevant Experience Typing speed 60 wpm. 10 key AS400 op. system M-Excel M-Word M-Office Outlook Customer Service Phone skills Writer Multi-tasking Personnel Assistant Research clerk Other Experience Some published work, Word Find Puzzles for Child Life Books Church News-letters Articles in Newspapers Articles(AssociatedContent) Local Advertising References Available Upon Request
$8 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự