Ảnh đại diện của chiragim
@chiragim
Cờ của India Ahmedabad, India
Thành viên từ September, 2015
0 Đề xuất

Chirag ( Time Is Money )

Trực tuyến Ngoại tuyến
** My Individuality my Asset ** I have started in freelancer since a year ago , but i have developing since 5+ years which specializes in web development, website design, ecommerce development, Web Application, Custom Development.I will never let you pay more than you need, or give less attention than you deserve. My philosophy being "complete customer satisfaction" which makes me a customer centric , wherein i work person-to-person. ** What I do ** I Provide professional web solutions like website Designing, web development. I also provide redesigning of website and addition of more features like E-commerce, payment gateways, to the existing websites ** How I work ** => Creative Ideas => Reasponsible Attention & Work ** Skill Set ** Laravel , Joomla , Codeigniter , Cakephp , Social Engine , Wordpress , Web Design , Opencart , Prestashop
$10 USD/giờ
14 đánh giá
4.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 13%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PHP Developer

Jan 2013 - Jun 2015 (2 years)

I have worked as php developer here and developed 13+ Websites with web services.

Giáo dục

B.E ( Information Technology )

2008 - 2012 (4 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự