Hình đại diện của chiragp213
@chiragp213
Cờ của India Surat, India
Làm thành viên từ 3 tháng 5, 2018
0 Đề xuất

chiragp213

Trực tuyến Ngoại tuyến
5+ years of experience in web and desktop application development - Worked with different ASP.NET 2.0, 3.5, 4.0, 4.5, 4.6,4.7 frameworks - C#, VB.NET - PHP, Wordpress development and customization - Frontend( HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, jQuery) - Web Development (Webform, MVC, WebAPI) - Windows Desktop application development (Winform, WPF) - DNN Development (DNN Custom Module Development & Customization) - Automation Tool (E.g. Gumtree Bulk Ad Poster) - Ongoing technical support, enhancement in the application, bug fixing. - Expert in secured API Development - SignalR, Quartz - Database Designing and Development - SQL Server 2008/2012, MySql - AWS Server Setup and Maintenance - Strong in .net development, manage and database development - An experienced team lead and team player with good communication and interpersonal skills who has the ability to work independently under pressure - Self-motivated, goal oriented and great desire to learn
$15 USD/hr
1 Nhận xét
1.6
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

MVC Developer

Jan 2018 - Jun 2018 (5 months)

I have Worked here as MVC Developer

.Net Developer

Feb 2015 - Dec 2017 (2 years)

I have worked here as Sr. DotNet Developer

Web Developer

Jun 2014 - Jan 2015 (7 months)

I have worked on ERP Products

Giáo dục

Bachelor of Computer Application

2008 - 2011 (3 years)

Master of Computer Science (Information Technology)

2011 - 2013 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự