Hình đại diện của choudhary86
@choudhary86
Cờ của India Ajmer, India
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

choudhary86

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a Full Stack Developer with 10 years experience and Expert in ✅ Back-end : Laravel / NodeJS / Zend / PHP / WordPress / Drupal ✅ Front-end : AngularJS / ReactJS/ VueJS / SASS / LESS / Bootstrap / Twig / Ajax ✅ Database : MySQL / MongoDB / DynamoDB ✅ Mobile : React Native/ Ionic framework / iOS / Android ✅ Web Servers: heroku / AWS/ Apache / Nginx / Linux / windows ✅ BLOCKCHAIN: Blockchain / Ethereum / Truffle / Solidity / Smart Contract / ERC20 wallet ✅ React JS / React Native + Redux Front End Developer ✅ AngularJS 1 / Angular 4+ / Redux Front End Developer ✅ Mobile Application Development using IONIC Framework, Angular Material, ✅ Node JS, Express, Restify, Sails Js, Mongoose, MEAN Stack Expert ✅ Working Experience in FireBase / AWS Mobile Hub / AWS API Gateway ✅ Entity Framework 6, nHibernate, NEST, Waterline, Mongoose, Doctrine ORM Expert ✅ And last ability to adopt and work in any framework, API, script & tool based on client requirements
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 6
3.2
 • 78%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 54%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Team Leader

Jun 2011 - Jun 2017 (6 years)

o Worked on various Projects by analyzing and developing applications primarily using PHP, Drupal, MYSql, Facebook app ,Web Services, Ajax, Jquery etc. o Possessing excellent creative, analytical problem solving skills.

Sr. Software Developer

Aug 2009 - Jun 2011 (1 year)

o Worked on various Projects by analyzing and developing applications primarily using PHP, Drupal, MYSql, Web Services, Ajax, Jquery etc. o Possessing excellent creative, analytical problem solving skills.

Web Developer

Aug 2008 - Aug 2009 (1 year)

o Worked on various Projects by analyzing and developing applications primarily using Core php and mysql. o Possessing excellent creative, analytical problem solving skills. o Ability to meet demanding schedules and various work/process environments.

Giáo dục

BCA

2005 - 2008 (3 years)

Bằng Cấp

Zend Expert (2013)

Các xuất bản

MCA

Chứng nhận

 • US English Level 1
  78%

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự