Ảnh đại diện của Chris1984
@Chris1984
Cờ của United States Germantown, United States
Member since Ngày 11 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

Chris1984

Trực tuyến Ngoại tuyến
I work at as an SEO tech. My job is to get companies websites listed on Google, and to optimize websites for higher search engine rankings. This provides more traffic, which turns into ROI.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự